Вие сте тук

Международни организации в областта на информационните технологии и съобщенията

Всемирният пощенски съюз е създаден през 1874 г., а от 1948 г. има статут на международна организация в системата на ООН, специализирана в областта на пощенските услуги.

Всемирен пощенски съюз (ВПС - UPU)

Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO) е създадена на 2 юли 2001 г. след приватизацията на Европейската организация за спътникови комуникации (EUTELSAT). Като резултат е формирано търговско дружество EUTELSAT, а  междуправителствената организация EUTELSAT IGO има функции на орган по политика и надзора на търговското дружество. 

Междуправителствената организация за спътникови комуникации (EUTELSAT IGO)

MOКС „Интерспутник“е създадена през 1971 г. от девет държави, включително и  България. В наши дни експлоатацията на системата е поставена на търговска основа, като в нея участват правителствата на 26 държави.

Международна организация за космически съобщения (МОКС) ИНТЕРСПУТНИК

Регионалното сдружение в областта на съобщенията е създадено в края на 1991 г. като регионална организация на бившите съветски републики с основна задача да координира дейността на отделните администрации в областта на съобщенията.

Регионално сдружение в областта на съобщенията (РСС)

Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT) е европейската организация в сферата на съобщенията, която представлява и регионалният форум за Европейския съюз в тази област. Европейската комисия участва в СЕРТ със съвещателен глас.

Европейска конференция по пощи и телекомуникации (CEPT)

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) е специализирана организация към ООН в областта на информационните технологии и далекосъобщенията, със седалище в Женева. Създадена е през 1865 г., когато е подписана първата Международна телеграфна конвенция.

Международен съюз по далекосъобщения
Subscribe to Международни организации в областта на информационните технологии и съобщенията