Вие сте тук

Други актове

13.05.2022
Заповед за определяне срока за изпълнение на заявленията по Схема BG-000695388-2021-01 за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници и отчитането на получените безвъзмездни средства
26.07.2019
Методика за формиране на цените за ползване на автогари, както и пределните цени за автогарово обслужване
10.07.2017

 договорена със Спогодбата за въздушни съобщения между правителството на Република България и правителството на Руската федерация

Предварителен протокол за резултатите от проведен конкурс за придобиване на право за назначаване с цел експлоатация на линията Варна — Москва — Варна за търговски въздушен превоз
28.02.2017

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ откриват конкурси за достъп до пазара на въздушни превозвачи за придобиване на право на назначаване с цел експлоатация на редовните линии Варна – Москва – Варна и София – Москва – София, договорени със Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за въздушни съобщения до и отвъд техните територии

20.01.2017
Заповед РД-08-18 от 19.01.2017 г. - за утвърждаване на промени в републиканската транспортна схема (РТС)
29.11.2016
Заповед РД-08-544 от 25.11.2016 г. - за утвърждаване на промени в републиканската транспортна схема (РТС)
24.11.2011
Считано от 1 март 2012 г. да се извадят от употреба и да се преустанови използването им за заплащане цената на пощенски услуги, извършвани от пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, следните пощенски марки с фиксиран тираж по номер и тема на изданието, съгласно „Каталог на българските пощенски марки”
Със заповед № РД-08-572 от 24.11.2011 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски
Subscribe to Други актове