Заповед за определяне срока за изпълнение на заявленията по Схема BG-000695388-2021-01 за предоставяне от държавата на безвъзмездни средства на автобусните превозвачи, които притежават лиценз за превоз на пътници и отчитането на получените безвъзмездни ср