Декларации за имущество и интереси по чл. 35 ал.1, т.1, т.2 и т.4 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, част II: Интереси - Архив

Дружества

Холдинг БДЖ ЕАД

Летище София ЕАД

Летище Пловдив ЕАД

Летище Горна Оряховица ЕООД

Български морски квалификационен център ЕАД

Пристанище Варна ЕАД

Пристанище Бургас ЕАД

Пристанищен комплекс Русе ЕАД

Пристанище Видин ЕООД

Български пощи ЕАД

Транспортен диагностично-консултативен център Бургас ЕООД

Многопрофилна болница за активно лечение Варна

Съобщително строителство и възстановяване ЕАД

Транспортно строителство и възстановяване ЕАД

Информационно обслужване АД

България Хели Мед Сървиз ЕАД

Държавни предприятия

НК Железопътна инфраструктура

ДП Ръководство на въздушно движение

ДП Пристанищна инфраструктура

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона за2022 г.:

Кръстьо Стоянов Кривов – член на Съвета на директорите на „Български морски квалификационен център“ ЕАД.

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона (встъпителна):

Красимир Николов Костов – член на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД.

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона (встъпителна):

1. Пламен Станчев Димитров – изпълнителен директор на „Летище София“ ЕАД;

2. Дойчин Генов Ангелов – председател на Съвета на директорите на „Летище Пловдив“ ЕАД;

3. Красимир Георгиев Пешев – изпълнителен директор на „Летище Пловдив“ ЕАД.

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона (встъпителна)

Милен Тихомиров Христов – член на Съвета на директорите на „Летище София“ ЕАД

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона за 2019 г.

Георги Лазаров Данчев – управител на „Летище Горна Оряховица“ ЕООД.

Списък на лицата по § 2, ал. 1, т. 1-4 от Допълнителни разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, които не са подали в срок декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от закона

Христо Алексиев - в качеството му на член на Управителния съвет на НК „Железопътна инфраструктура“ и член на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“ ЕАД;

Димитър Карбов - член  на Съвета на директорите на БМКЦ ЕАД – Варна

Румен Арабаджиев - член на Съвета на директорите на Пристанищен комплекс Русе ЕАД