Процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове в България

Министерският съвет прие процедура за подбор на проектни предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове в България.

Краен срок за подаване на проектните предложения за създаване на Европейски цифрови иновационни хъбове по програма „Цифрова Европа“ - 20 април 2021 г., 16.30 ч.

Пакетът от документи за кандидатстване (насоки за кандидатстване, заявление за участие, декларации и др.) е достъпен тук.

Допълнителна информация за Европейските цифрови иновационни хъбове може да се намери на https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs