Регламент (ЕС) 2021/694 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2021 г. за създаване на програмата „Цифрова Европа“ и за отмяна на Решение (ЕС) 2015/2240

С Регламент (ЕС) 2021/694 се създава програмата „Цифрова Европа“ за периода 2021-2027 г. и се определят целите на програмата, бюджетът, формите на финансиране от Европейския Съюз и правилата за предоставяне на такова финансиране. С общ бюджет от 7.588 млрд. евро, програмата ще предоставя финансиране за проекти за внедряването на авангардни технологии в 5 ключови области:

  • Високопроизводителни изчислителни технологии: 2.2 млрд. евро
  • Изкуствен интелект: 2 млрд. евро
  • Киберсигурност и доверие: 1.6 млрд. евро
  • Задълбочени цифрови умения: 577 млн. евро
  • Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативна съвместимост: 1 млрд. евро
Прикачен файл Размер
regulation2021-694digitaleurope-bg.pdf 558.65 KB