Удължаване на срока за кандидатстване по 6 конкурса по програма „Цифрова Европа“

До 22 ноември 2023 г. е удължен срокът за кандидатстване по отворените на 11 май 2023 г. 6 конкурса за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ (вместо до 26 септември 2023 г.):

  • DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-AEROSEC (Highly secure collaborative platform for aeronautics and security industry) за разработване на облачна платформа за  уравление на индустриални програми в сектора на аеронавтиката и сигурността;

  • DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-COORDINATEF (Coordination of AI sectorial testing and experimentation facilities) за дейности подпомагане на секторните съоръжения за тестване и експериментиране (TEFs) в областта на изкуствения интелект;

  • DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-DEVELOPCITI (Developing citiverse) за реализиране на концепцията CitiVerse (виртуални светове)

  • IGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME (Genome of Europe) за „Геном за Европа“ (европейската инициатива „1+ Million Genomes“)  за създаване на европейска референтна база данни за генома;

  • DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-ICU-DATA (Federated European Infrastructure for intensive care units' (ICU) data) за създаване на общоевропейска обединена инфраструктура за данните на отделенията за интензивно лечение;

  • DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-IPCEI-EXPLOIT (Cloud Important Projects of Common European Interest (IPCEI) Exploitation office)

Информация за конкурсите и линковете към тях е представена схематично:

Конкурс (call)

ID на темата (Topic ID)

 

 

 

Име на темата (Topic title) и линк към нея

DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04

DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-IPCEI-EXPLOIT

 

 

 

Cloud IPCEI Exploitation Office

DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-AEROSEC

 

 

 

Highly Secure Collaborative Platform for Aeronautics and Security Industry

DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-ICU-DATA

 

 

 

Federated European Infrastructure for Intensive Care Units' (ICU) data

DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-GENOME

 

 

 

Genome of Europe

DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-COORDINATEF

 

 

 

Coordination of AI Sectorial Testing and Experimentation Facilities

DIGITAL-2023-CLOUD-AI-04-DEVELOPCITI

 

 

 

Developing CitiVerse

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК „Funding and Tenders portal“

Информация за програма „Цифрова Европа“ е достъпна тук.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в дирекция „Цифрова свързаност“ и национално контактно лице по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg.