Обществен съвет по информационни технологии и интернет управление

Съветът е експертно консултативно звено към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията за решаване на проблеми във връзка с изпълнение на ангажиментите му при провеждането на държавната политика в областта на информационните технологии и управлението на интернет и за сътрудничество при вземане на решения, формиране на позиции, изготвяне на становища и приемане на инициативи.

Акт за създаване на Обществен съвет

Заповед от 29.12.2016 г. за създаване на Обществен съвет

Заповед от 17.02.2017 г. за изменение

Заповед от 25.05.2017 г. за изменение

Заповед от 24.10.2019 г. за изменение

Правила за устройството и дейността на Обществен съвет по информационни технологии и интернет управление

Заседания

         Заседание от 14.01.2020 г.

                   Презентация "Първа среща на ОС по интернет управление и ИКТ" 

                   Протокол

          Заседание от 28.02.2017 г.

Дневен ред

Протокол

Презентация "Старт на регистрациите на домейни в областта .бг"

Презентация "Особености на заявяване и регистрация на домейни в областта .бг"

Заседание от 30.05.2017 г.

Дневен ред

Протокол

Приложения