Стартира преразглеждането на Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт

На 14 декември 2021 г. Европейската комисия разпространи Предложение за изменение на Директива 2010/40/ЕС относно рамката за внедряване на интелигентните транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и за интерфейси с останалите видове транспорт. Инициативата има за цел да допринесе за постигането на целите на няколко други стратегии (Европейска зелена сделка, Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност и приспособяването на Европа към цифровата ера). Всички материали (законодателно предложение за изменение на Директива 2010/40/ЕС, приложения към предложението за изменение на директивата, както и множество комуникационни материали, свързани с изменението) са публикувани на интернет страницата на Европейската комисия: Efficient and Green Mobility (europa.eu).
 
От м. януари 2022 г. ще започне обсъждането на предложението за изменение на директивата за ИТС в работна група „Транспорт, интермодални въпроси и мрежи“ към Съвета на ЕС.