Отворени са 10 конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро

На 4 юли 2024 г. са отворени 10 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро в области като киберсигурност, облачни услуги, данни, изкуствен интелект, задълбочени цифрови умения и др.

Киберсигурност (DEPLOYMENT ACTIONS IN THE AREA OF CYBERSECURITY)

6 конкурса Call: DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07 (6 topics) 

Краен срок за кандидатстване: 21 януари 2025

Облачни услуги, данни и изкуствен интелект (CLOUD, DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE)

1 конкурс Call: DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-07 (1 topic) – за изграждане на мрежа от местни (регионални) цифрови двойници в Европейския съюз. 

Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Използване на технологии (ACCELERATING THE BEST USE OF TECHNOLOGIES)

Конкурс Call: DIGITAL-2024-BESTUSE-07 (1 topic) – за  многонационални проекти в цифровата област 

Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Конкурс Call: DIGITAL-2024-BESTUSE-TECH-07 (1 topic) – за Европейска обсерватория за цифрови медии (EDMO) 

Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Задълбочени цифрови умения (ADVANCED DIGITAL SKILLS)

Конкурс Call: DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-07 (1 topic) за предоставянето на специализирани програми за висше образование в областта на ключови области като виртуални светове, квантови изчисления, фотоника, роботика, автоматизация и др. 

Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

 

Подробна информация за кандидатстването може да се намери  на сайта на Министерство на транспорта и съобщенията и на портала на Европейската комисия “Funding and Tenders portal”, на който електронно се подават предложенията за проекти.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg.