Отворени са 2 нови конкурси с бюджет над 107 млн. евро за „Киберсигурност“ по програма „Цифрова Европа“

На 25 май 2023 г. са отворени 2 нови конкурси за „Киберсигурност“ по програма „Цифрова Европа“, насочени към повишаване на устойчивостта на ЕС срещу киберзаплахи и капацитета за защита от кибератаките. Могат да участват юридически лица от държавите членки или от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Конкурс DIGITAL-ECCC-2022-CYBER-B-03 „Киберсигурност и доверие“  с бюджет от 36.487 млн. евро. Краен срок за кандидатстване – 6 юли 2023 г. по темите:

  • Устойчивост, координация и киберсигурност;
  • Изграждане на капацитет за оперативните центрове за сигурност;
  • Осъществяване (внедряване) на иновативни решения в областта на киберсигурността.

Конкурс DIGITAL-ECCC-2023-DEPLOY-CYBER-04 за подкрепа за дейности в областта на киберсигурността с бюджет от 71 млн. евро. Краен срок за кандидатстване – 26 септември 2023 г. по темите:

  • Подкрепа за действията на държавите членки за готовност и взаимопомощ при киберинциденти;
  • Координация между гражданската и отбранителна сфера на киберсигурността;
  • Стандартизация в областта на киберсигурността;
  • Подкрепа за прилагането на европейското законодателство в областта на киберсигурността и националните стратегии за киберсигурност.