Европейски програми и проекти

На 21 ноември 2023 г. са отворени нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ в областта на цифровите умения. Предложенията за проекти могат да се подават до 21 март 2024 г.

На 28 септември 2023 г. са отворени 2 нови конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ за укрепване на цифровите технологии и компетентности в Европейския съюз. Предложенията за проекти могат да се подават до 23 януари 2024 г.

На 25 май 2023 г. са отворени нови конкурси за „Киберсигурност“ по програма „Цифрова Европа“, насочени към повишаване на устойчивостта на ЕС срещу киберзаплахи и капацитета за защита от кибератаките. Могат да участват юридически лица от държавите членки или от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн).

Министерство на транспорта и съобщенията организира национален информационен ден по програма „Цифрова Европа“, който ще се проведе на 31 май 2023 г. (сряда) от 10:00 ч. в Представителството на Европейската комисия в България, гр. София, ул. „Раковски” №  124.

Удължен е срокът за кандидатстване на отворените на 12 октомври 2022 г.  конкурси по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), цифров сектор. С бюджет от над 250 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-специално гигабитови и 5G мрежи) в ЕС и да допринесат за цифровата трансформация. 

През октомври 2022 предстои конкурс "5G покритие по транспортните коридори (5G coverage along transport corridors)" по Механизма за свързване на Европа (Connecting Europe Facility).

На 5 юли 2022 г. Министерство на транспорта и съобщенията проведе Евро Техно Инфо Ден, на който бяха представени правилата за участие и  възможностите за финансиране по европейски програми в областта на цифровата и транспортна свързаност – Механизъм за свързване на Европа и програма „Цифрова Европа“.

 

 

 

Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден, който ще се проведе на 5 юли 2022 г. (вторник) от 10:00 ч. в Представителство на Европейската комисия в България, гр. София, ул. „Раковски” №  124.

 

Препоръки за подготовка на предложение за проект по програма "Цифрова Европа" и Механизъм за свързване на Европа могат да се намерят в приложената презентация.

За допълнителни въпроси може да се обръщате към г-жа Ели Канева - държавен експерт в дирекция "Цифрова свързаност", тел. 9409284, email: ekaneva@mtitc.government.bg. 

На 12 януари 2022 г. са отворени първите 11 конкурса по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор. С бюджет от 258 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-специално гигабитови и 5G мрежи) в ЕС и да допринесат за цифровата трансформация.

Публикувана е първата многогодишна работна програма по Механизма за свързване на Европа  – Цифрови технологии, в която се определят финансирането, обхватът и целите на подкрепяните от ЕС действия, необходими за подобряването на европейските инфраструктури за цифрова свързаност.