Проведен Евро Техно Инфо Ден

На 5 юли 2022 г. Министерство на транспорта и съобщенията проведе Евро Техно Инфо Ден, на който бяха представени правилата за участие и  възможностите за финансиране по европейски програми в областта на цифровата и транспортна свързаност – Механизъм за свързване на Европа и програма „Цифрова Европа“.

Механизмът за свързване на Европа (Connecting Europe Facility) дава възможност за подготовка и изпълнение на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите транспорт, цифрова свързаност и енергетика, които са насочени към развитието и изграждането на нови инфраструктури и услуги или към модернизиране на вече съществуващите.

Програма „Цифрова Европа“ (Digital Europe Programme) инвестира в цифрови умения, високопроизводителни изчисления, изкуствен интелект, киберсигурност и внедряване и използване по най-добрия начин на цифровия капацитет (включително европейски цифрови иновационни хъбове).

Презентациите от събитието са в приложението.