Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България