Справка на постъпилите становища в срока на общественото обсъждане на проекта на наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал