Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 25.01.2021 – 24.02.2021 г. на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 29 декември 2016 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на