Справка за отразяване на постъпилите предложения от общественото обсъждане в периода 27.09.2022 – 27.10.2022 г. на Проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност