Справка за постъпилите предложенията при общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 36 от 15 май 2006 г. За изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на психологическите изследвания на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, на водачи на МПС и на председатели на изпитни комисии и за издаване на удостоверения за регистрация за извършване на психологически изследвания