Таблица с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища (МТИТС) становища в рамките на процедура по обществено обсъждане на проект за Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (ЗИД