Проекти - Цифрова свързаност: 2019

Архив по години:

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане и е на разположение в Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

(oбн., ДВ, бр. 46 от 2007 г., изм. и доп. бр. 82 от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г.)