Уебинар по въпросите на търговията и сигурността

На 25 март 2021 г. се проведе виртуален семинар по въпросите на търговията и сигурността, който бе организиран със съдействието на посолството на Обединеното кралство в София. Съществен бе приносът на Министерство на транспорта на Обединеното кралство, Британската данъчна и митническа служба и Британската гранична полиция.

Целта на уебинара бе запознаването на представителите на автомобилния бранш с най-новите тенденции в сектора, последвали напускането на Обединеното кралство на Европейския съюз от 1 януари 2021 г. Той бе открит с изявления на посланика на Обединеното кралство Роб Диксън и на г-н Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Основните теми, които бяха засегнати по време на събитието, покриха различни въпроси от транспортно, митническо и гранично естество. Следва да бъде отбелязано изложението на Световната транспортна организация (IRU) относно предимствата на Конвенцията за международния превоз на стоки (TIR), презентацията относно превоза на стоки между Обединеното кралство и ЕС: насоки за превозвачи и шофьори и приносът на Британската гранична полиция по темата „Изисквания за сигурност и схема за акредитация на превозвачи“. Специално внимание бе обърнато на изправността и безопасността на превозните средства, както и на предотвратяването на нелегалната миграция.

Материалите от уебинара могат да се намерят тук: