НБРПВВЖТ

Адрес за кореспонденция:
София 1000
Ул. „Дякон Игнатий” № 9
Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Христо Христов - председател
Тел. (02) 9409864, (02) 9371067;
Факс: (02) 9409828
E-mail: IHristov@ntib.bg

Органи за разследване на авиационни произшествия на други държави:

САЩ:
www.ntsb.gov

Великобритания:
www.aaib.gov.uk

Германия:
www.bfu.de

Франция:
www.bea-fr.org

Италия: