НБРПВВЖТ в областта на разследване на авиационните събития

Адрес за кореспонденция:
София 1000
Ул. „Дякон Игнатий” № 9
Национален борд за разследване на произшествия във въздушния, водния и железопътния транспорт

Христо Христов - председател
Тел. (02) 9409864, (02) 9371067;
Факс: (02) 9409828
E-mail: IHristov@ntib.bg

Валери Каралийски - главен инспектор по разследване
Тел. (02) 9409214
GSM: 0886 777 998
E-mail: vkaraliyski@ntib.bg

Стефан Петров - главен инспектор по разследване
Тел. (02) 9409864
GSM: 0886 434 242
E-mail: spetrov@ntib.bg

Михаил Каменов - главен инспектор по разследване
Тел. (02) 9409 321
GSM: 0876 481 609
E-mail: mkamenov@ntib.bg

Валери Тодоров - главен инспектор по разследване
Тел. (02) 9409 854
GSM: 0876 484 398
E-mail: vttodorov@ntib.bg

Оханес Баронян- главен инспектор по разследване
Тел. (02) 9409 214
GSM: 0887 502 106
E-mail: obaronian@ntib.bg

GSM за 24-часово докладване на авиационни събития:
0889 601 266 - Христо Христов
0886 777 998 – Валери Каралийски