Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден

Министерство на транспорта и съобщенията организира Евро Техно Инфо Ден, който ще се проведе на 5 юли 2022 г. (вторник) от 10:00 ч. в Представителство на Европейската комисия в България, гр. София, ул. „Раковски” №  124.

Програмата на събитието включва представяне на правилата за участие и  възможностите за финансиране по европейски програми в областта на цифровата и транспортна свързаност – Механизъм за свързване на Европа и програма „Цифрова Европа“.

Механизмът за свързване на Европа (Connecting Europe Facility) дава възможност за подготовка и изпълнение на проекти от общ интерес в рамките на политиката за трансевропейските мрежи в секторите транспорт, цифрова свързаност и енергетика, които са насочени към развитието и изграждането на нови инфраструктури и услуги или към модернизиране на вече съществуващите.

Програма „Цифрова Европа“ (Digital Europe Programee) инвестира в цифрови умения, високопроизводителни изчисления, изкуствен интелект, киберсигурност и внедряване и използване по най-добрия начин на цифровия капацитет (включително европейски цифрови иновационни хъбове).

За участие в  Евро Техно Инфо Ден, може да се регистрирате на ffd_info@mtitc.government.bg. 

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева, e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg или на тел: 9409284.