Одобрени работни програми 2021-2022 по програма „Цифрова Европа“

Европейската Комисия прие три работни програми по програма „Цифрова Европа“, в които се очертават целите и конкретните тематични области, които ще получат финансиране чрез безвъзмездни средства и обществени поръчки в размер на общо 1.98 милиарда евро:

Основната работна програма за 2021-2022 г. е с бюджет от 1.38 милиарда евро и е насочена към инвестиции в областта на изкуствения интелект (изграждането на съоръжения за изпитване и експериментиране с решения, основани на ИИ); компютърни услуги „в облак“; квантовата комуникационна инфраструктура (EuroQCI), която ще предложи висока устойчивост срещу кибератаки; задълбочени цифрови умения (създаване и въвеждане на магистърски програми в областта на ключовите авангардни цифрови технологии с цел повишаване на цифровите умения в Европа) и широкото използване на цифровите технологии в икономиката и обществото (създаването, експлоатация, развиване и непрекъснато поддържане на цифрови услуги за трансгранична оперативна съвместимост на решения в подкрепа на публичните администрации (напр. европейската цифрова идентичност)).

Работната програма в областта на киберсигурността за 2021-2022 г.  е с бюджет от 269 милиона евро и инвестициите ще бъдат насочени в изграждането на съвременно оборудване, инструменти и инфраструктури за данни в областта на киберсигурността.;

Работната програма 2021-2023 за европейски цифрови иновационни центрове (хъбове) е с бюджет от 329 милиона евро и ще подкрепя цифровата трансформация на частни и публични организации в цяла Европа.

Първите покани за представяне на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“ ще бъдат публикувани до края на ноември. Повече информация може да се намери тук 

В приложение ще намерите публикуваните работни програми по програма „Цифрова Европа“.