Отворени са първите конкурси за подаване на проекти по програма „Цифрова Европа“

На 17 ноември 2021 г. са отворени първите конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 22 февруари 2022 г. за следните 7 конкурса:

  1. Конкурс „Облачни услуги, данни и изкуствен интелект“
  2. Конкурс „Ускоряване на най-доброто използване на технологиите“
  3. Конкурс „Цифрова трансформация“
  4. Конкурс „Подготвителни дейности за изграждане на пространство на данни“
  5. Конкурс „Сигурна квантова комуникационна инфраструктура на ЕС (EuroQCI)“
  6. Конкурс „Задълбочени цифрови умения“
  7. Конкурс „Европейски цифрови иновационни центрове“ (хъбове)

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК “Funding and Tenders portal”.

Оценката на подадените проекти по седемте конкурса ще се извърши през март-април 2022 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през септември 2022 г.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева - държавен експерт в дирекция „Информационни технологии“ и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtitc.government.bg.

В приложение се намира синтезирана информация на български език за конкурсите и текстовете на седемте конкурса на английски език.