Удължен е срокът за кандидатстване на отворените конкурси по Механизма за свързване на Европа, цифров сектор

Удължен е срокът за кандидатстване на отворените на 12 октомври 2022 г. конкурси по Механизма за свързване на Европа (МСЕ), цифров сектор. С бюджет от над 250 млн. евро, конкурсите имат за цел да подобрят инфраструктурата за цифрова свързаност (по-специално гигабитови и 5G мрежи) в ЕС и да допринесат за цифровата трансформация. Конкурсите са структурирани в следните основни теми:

Краен срок за кандидатстване - 21 март 2023 г.

Оценката на подадените проекти ще бъде от независими експерти към Европейската комисия, в периода април-юни 2023 г. Очаква се подписването на споразуменията за предоставяне на безвъзмездна помощ да бъде през ноември-декември 2023 г.

Пълната информация за изискванията за конкурсите, условията за кандидатстване, оценките на предложенията за проекти и др. може да се намери тук.

За допълнителни въпроси относно възможностите за участие в Механизма за свързване на Европа, цифров сектор  може да се обръщате към г-жа Ели Канева – държавен експерт в дирекция "Цифрова свързаност" и член на Секторен комитет по МСЕ, цифров сектор – тел. 9409 284, e-mail: ekaneva@mtc.government.bg.