Дейност

Адрес: София  1000, ул."Дякон Игнатий" № 9
Тел.: +359 2 940 9864, +359 2 937 1067;
Факс: +359 2 940 9828
 
GSM за 24-часово докладване на авиационни събития:
0889 601 266; 0886 777 998
Интернет адрес за задължително уведомяване на авиационно събитие: https://e2.aviationreporting.eu/reporting