Окончателен доклад от разследване на много тежко произшествие - обръщане и потъване на моторен кораб „ELLAND”

На 07.02.2014 г. м/к „ELLAND“, изпълняващ рейс от Констанца към Измир, неочаквано получава 10º крен на ляв борд. Следва спиране на дизел генератора и на главния двигател. Опитите на екипажа за възстановяване на живучестта на кораба се оказват неуспешни. Впоследствие корабът се накренява на десен борд, като кренът достига до 20 градуса и се увеличава. Екипажът е прехвърлен на м/к „M. IZMIR“. На 08.02.2014 г. корабът се обръща и потъва на около 7 nm източно от нос Сиврибурун, в териториалното море на Република България, на дълбочина 50 м.

Специализираното звено за разследване на произшествия в морските пространства класифицира произшествието като „Много тежко“.