Бисер Минчев

Заместник-министър на транспорта и съобщенията

Инж. Бисер Минчев притежава магистърска степен по "Комуникационна техника и технологии" от ВВТУ „Тодор Каблешков“, гр. София. Има над 30-годишен професионален опит в сферата на железопътния транспорт.

В периода 2007 г. – 2011 г. работи в Изпълнителна Агенция „Железопътна администрация“, където е изпълнявал експертни и ръководни длъжности.

От 2011 г. до юни 2023 г. работи в Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Като главен ревизор по безопасността на транспорта в НКЖИ отговаря за експлоатацията и поддържането на железопътната инфраструктура, техническия надзор на съоръженията, движението на влаковете, безопасността и вътрешната сигурност.

В периода януари 2020 г. – февруари 2023 г. е заместник генерален директор „Експлоатация“, където осъществява контрол върху дейността на централните поделения на компанията.