Координация на българското участие

Съгласно Регламент № 1316/2013 за създаване на Механизма за свързване на Европа, страните членки на ЕС имат специална роля при изпълнението на МСЕ.

Национална точка за удостоверяване във връзка с прилагането на чл. 9 от Регламент № 1316/2013 – Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.