Проекти

Финансирани проекти с българско участие в сектор „Телекомуникации“ от Механизма за свързване на Европа:

Два проекта Safer Internet с участници – Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Асоциация  „Родители“ и „ДеКони интернешънал“ АД. Основната цел и на двата проекта е продължаване на дейността на Националния център за безопасен Интернет.

Повече информация за проектите може да се намери на: http://www.safenet.bg/bg/

Проект по „Електронен обмен на информация за осигурителни данни (EESSI)“

Проектът е с координатор Национална агенция за приходите и партньори – Национален осигурителен институт, Агенция за социално подпомагане и Национална здравноосигурителна каса. Целта на проекта е осигуряване на електронен обмен на социално осигурителна информация между България и Европейския съюз. С изпълнението му ще се намали периода на успореден обмен на такава информация на хартия и по електронен път и ще се увеличи цялостната ефективност в дейността по координиране на социалното осигуряване на европейско и национално ниво.

Повече информация за проекта може да се намери на: https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/1_-_cef-tc-2016-1_annex_to_selection_decision_2.pdf