Анулиране на първи конкурс по инициативата WiFI4EU

Месец след стартиране на първия пилотен конкурс по инициативата WiFI4EU Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) реши той да бъде анулиран. Причина за решението на Комисията е техническа неизправност на портала за кандидатстване. По думите на г-жа Мария Габриел – комисар, отговарящ за цифровата икономика и общество за по-малко от два месеца около 18 000 от общините в Европейския съюз са заявили желание за изграждане на WiFi обществени зони с безплатен, високоскоростен и висококачествен интернет. В момента на отваряне на процедурата над 5 000 общини са успели да натиснат бутона за кандидатстване, а в рамките на няколко часа техният брой е нараснал на 11 000.

Поради възникнали технически проблеми обаче се е наложило порталът да бъде спрян. Причините според изявлението на г-жа Габриел са недостатъци в софтуера, доставен от изпълнителя. Техническите неизправности са позволили на някои общини да кандидатстват преди отваряне на конкурса, а други не са имали възможност изобщо да влязат, за да подадат своята кандидатура.

Европейската комисия следва принципите на справедливост, прозрачност и надеждност и поради липсата на равна основа за кандидатстване на всички общини взима единственото адекватно решение, а именно да отмени първия конкурс. Бюджетът от този конкурс ще се добави към следващия, който ще се проведе през есента на 2018 г.

Важно е всички 227 регистрирани български общини да знаят, че техните регистрации остават валидни и при отваряне на следващия конкурс ще могат да кандидатстват само с натискане на съответния бутон. Останалите 38 общини ще могат да се регистрират, ако желаят след отваряне на портала след отстраняване на всички технически проблеми. Общините, които имат регистрация ще бъдат информирани по електронна поща, че порталът е отворен и за датата на следващия конкурс.

Допълнителни въпроси могат да се отправят към Europe direct.