Вие сте тук

Европейската комисия кани МСП да спомогнат за идентифициране на нови услуги, предлагани от платформата еTranslation

18.01.2021

От името на Европейската комисия консорциумът, отговарящ за функционирането на автоматизираните преводни инструменти и услуги, стартира проучване, за да се установят нагласите на малките и средни предприятия (МСП) за подобряването и разширяването на еTranslation (платформата за автоматизирани преводи, финансирана по Механизма за свързване на Европа), чрез създаване на нови цифрови услуги.

Участие в допитването може да взмете на следния адрес.

Проучването се фокусира върху четири ключови области, определени като приоритетни от Европейската комисия:

Резюмиране: Възможността автоматично да се определят най-подходящите части и да се извлича информация от по-дълъг текст за специфичните нужди на потребителя;

Инструменти за компютърно подпомогнат превод (CAT tools): Софтуер, предоставящ помощ на професионални преводачи в осъществяване на тяхната дейност по превод;

Класификация: Автоматично разпознаване на определени видове думи, изречения или документи, помагащи за етикетирането на документи в големи бази данни по домейн/сектор или за разпознаване на определени съществителни имена за разлика от други думи, които спомагат за анонимизацията на текста;

Анонимизация: Филтърна функция за автоматично премахване/анонимизиране на лични данни от преведения текст.

Възможности за разпознаване на текст и реч за тяхното превръщане - от текст в реч и обратно.

Проучването ще спомогне за идентифицирането на тези услуги, от които най-много се интересуват МСП, кои характеристики на тези услуги са най-важни за тях и кои фактори биха представлявали най-големите пречки за тяхното използване (например разходи). Данните, събрани от проучването, ще спомогнат за очертаване на бъдещите възможности пред платформата eTranslation и кои конкретни случаи на употреба биха могли да са от най-голяма полза за МСП в ежедневната им дейност.

Ако работите или представлявате европейско МСП и искате да спомогнете за оформянето на бъдещето на eTranslation, вземете участие в проучването!