Форма за регистрация

Национален информационен ден за възможностите за участие и ползите от включване в Европейската инициатива „5G за интелигентни общности“

Организатор: Министерство на транспорта и съобщенията

29 ноември 2023 г. (сряда), 10:00 – 15:00

Място: Представителство на Европейската комисия в България

Адрес: ул. „Г.С. Раковски“ №124, София 1000

Желаете ли да получавате информация по имейл за други информационни събития?