Нов конкурс по инициативата WiFi4EU през октомври

През месец октомври 2018 г. ще се проведе конкурс по инициативата на  Европейската комисия за насърчаване на свързаността с интернет в местните общности WiFi4EU.

Поради прекратения пилотен конкурс от месец май 2018 г., сега времето за подаване за предложения ще е силно съкратено, вероятно в рамките на три дни.

Поради факта, че част от средствата за конкурса следва да се усвоят по Работна програма за 2017 г. на Механизма за свързване на Европа (сума, съответстваща на първоначално предвидените 17.7 млн. евро за бюджета на отменения „пилотен“ конкурс от май 2018 г.), ЕК планира да извърши всички дейности по провеждане, приемане, оценяване и класиране на печелившите общини до края на 2018 г. В този срок следва да бъдат подписани минимум 1 183 споразумения за отпускане на безвъзмездни средства с печелившите общини от целия ЕС. Според Комисията броят на раздадените ваучери може да достигне 2500.

В началото на месец август 2018 г. Министерството на транспорта, информационните технологии извърши поискана от ЕК проверка на списъка с регистрираните български общини по инициативата.  При проверката е установено, че всички 227 български общини, които са изявили желание за изграждане на безплатни, високоскорстни и висококачествени безжични мрежи отговарят на критериите за допустимост. Отстранени са дублирания в списъците на Комисията. Проверката е направена като предварителна мярка за улесняване на процеса по кандидатстване на местните общности преди предстоящата през септември официална консултация със страните членки и асоциираните по МСЕ страни по въпросите на допустимостта.

Порталът на инициативата ще бъде отворен за регистрации през втората половина на месец септември 2018 г. Общините, които вече имат регистрация няма нужда да се регистрират отново. Те могат да проверят актуалността на своите документи и, ако се налага да ги заменят. Конкурсът ще бъде обявен скоро след пускане на портала. След подаване на своите кандидатури общините ще получат потвърждение по електронна поща, показващо времето на подаване на заявлението. Класирането ще се извършва на принципа „първи кандидатствал – първи получил“, отчитайки географския баланс.

Обявяването на резултатите се очаква приблизително след шест седмици от отварянето на конкурса. Всички участници ще получат електронно съобщение с информация за тяхното класиране или представяне. Класираните общини ще получат съобщение за подписване на договор, което е добре да се случи в най-кратки срокове. След подписване на договора, общините следва да изберат инсталационните компании, които ще извършат инсталациите на точките за достъп.

Изплащането на сумите на инсталационните компании ще стане след приключване на тяхната работа и потвърждение на портала за работеща мрежа от страна на компанията и съответната община.  

Първият конкурс за 2019 г. по инициативата WiFi4EU се очаква през първата четвърт на годината.