Отваряне на втори конкурс по инициативата WiFi4EU

Вторият конкурс по инициативата WiFi4EU ще бъде отворен на 4 април 2019 г. в 14:00 часа българско време (13:00 ч. Централно европейско време). Бюджетът на конкурса е 51 млн. евро и ще бъдат раздадени 3 400 ваучера. Максималният процент ваучери, който всяка държава може да спечели е увеличен от 8 на 15% от общия бюджет на конкурса. Това означава, че всяка държава може да получи максимум 510 ваучера. За сравнение в първия конкурс, бюджетът беше 42 млн. евро, а максималният брой ваучери беше 224. Тогава 114 български общини получиха ваучери на стойност 15 хил. евро. за изграждане на високоскоростни мрежи за безжичен достъп до интернет на обществени места. Всички общини са подписали споразуменията си с ЕК и към момента са в процес на избор на инсталационна компания, а някои вече са стартирали процесът по изграждане на точките за достъп. Европейската комисия е направила интервю в с кмета на община Троян г-жа Донка Михайлова за техния опит от участието им в инициативата. Видеото меже да видите тук

Конкурсът ще бъде отворен за участие до 17 часа на 5 април 2019 г. Продължава да важи принципът за „първи кандидатствал, първи получил“ при спазване на географския баланс.

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията ще продължи да подпомага местните общности в участието им в инициативата.