Онлайн информационен ден по програма „Цифрова Европа“

Проведен онлайн информационен ден по програма „Цифрова Европа“ (2021-2027).

Представена беше актуална информация по предстоящата Европейска програма „Цифрова Европа“, която ще подкрепи цифровата трансформация на европейското общество и икономика. Програма „Цифрова Европа" е част от следващия дългосрочен бюджет на ЕС, който обхваща периода 2021-2027 г. и е насочена към изграждането на стратегически цифров капацитет на ЕС и улесняване на широкото внедряване на цифрови технологии.

По програмата ще се финансират проекти в пет ключови области:

  • Високопроизводителни изчислителни технологии;
  • Изкуствен интелект;
  • Киберсигурност;
  • Задълбочени цифрови умения;
  • Внедряване, използване по най-добрия начин на цифровия капацитет и оперативна съвместимост.

За повече информация, може да се обръщате към г-жа Ели Канева, e-mail: ekaneva@mtitc.government.bg  или на тел: 9409 284.