Отворени са нови 7 конкурса за цифрови технологии и киберсигурност по програма „Цифрова Европа“ с общ бюджет от 292 млн. евро

На 22 февруари 2022 г. са отворени конкурси за подаване на предложения за проекти по програма „Цифрова Европа“. Предложенията за проекти могат да се подават до 17 май 2022 г. за следните 7 конкурса:

1. Конкурс „Облачни услуги, данни и изкуствен интелект“ 

2. Конкурс „Ускоряване на най-доброто използване на технологиите

3. Конкурс „Цифрово обучение

4. Конкурс „Усъвършенствани цифрови умения

5. Конкурс „Киберсигурност"

6. Конкурс „Данни за културното наследство“

7. Конкурс GovTech Incubator

Предложенията за проекти се подават на английски език – електронно през портала на ЕК “Funding and Tenders portal

Оценката на подадените проекти по седемте конкурса ще се извърши през юни-юли 2022 г., а споразуменията за отпускане на безвъзмездна помощ се очаква да бъдат подписани през декември 2022 г.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtitc.government.bg.

В приложение се намира синтезирана информация на български език за конкурсите и текстовете на седемте конкурса (на английски език).