Развитие на широколентовия достъп в Република България

Приложения
Прикачен файл Размер
Състояние на широколентовия достъп в Република България 47.5 KB
Протокол от заседание на Работна група от 19.02.2010 г. 1.13 MB
Протокол от заседание на Работна група от 15.03.2010 г. 607.95 KB
Предложение на райони, които да бъдат включени за изграждане на широколентов достъп до Интернет в слабо-урбанизираните и отдалечени райони 6.81 MB
Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България 418.97 KB
Операция 2.2. от Оперативна програма „Регионално развитие” 38 KB
Методика за избор на населено място за изграждане на широколентов достъп до Интернет в слабо-урбанизираните и отдалечени райони 1.7 MB
Концепция за изграждане и отдаване за поддръжка и експлоатация на регионални мрежи за широколентов достъп в отдалечени и селски райони 2.82 MB
Заповед РД 08-536/22.12.2009 г. 79.62 KB
Протокол от заседание на Консултативен съвет 1.71 MB
ПМС № 232/ 28.09.2009 34.31 KB