Архив

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

Европейската комисия приканва държавите членки и заинтересованите страни да участват в преразглеждането на Общия регламент за групово освобождаване (държавна помощ): Разширяване на обхвата на националните фондове, комбинирани с някои програми на Съюза. В тази консултация могат да участват всички граждани, организации и публични органи.

Цел на консултацията