Вие сте тук

Архив

Развитие на широколентовия достъп в Република България
Програмни документи

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България

Обща информация за предлагането на високоскоростен интернет в Република България
Предложение за райони, които да бъдат включени в инвестиционен проект за осигуряване на широколентов достъп в отдалечени и слабонаселени места
Концепция за изпълнение на инвестиционен проект за широколентов достъп
Оперативни документи

 

 

Държавна помощ
Добри практики
Презентации
Кореспонденция

Европейската комисия приканва държавите членки и заинтересованите страни да участват в преразглеждането на Общия регламент за групово освобождаване (държавна помощ): Разширяване на обхвата на националните фондове, комбинирани с някои програми на Съюза. В тази консултация могат да участват всички граждани, организации и публични органи.

Цел на консултацията

Консултация на Европейската комисия с цел преразглеждане на Общия регламент за групово освобождаване
Subscribe to Архив