Информационни платформи за потребителите

В този подраздел предлагаме публикуването на 4 линка към информационни платформи за потребителите и кратка информация – обща за платформите, както и конкретна информация за всяка една от тях.

В Република България е осигурен открит и недискриминационен достъп за всички ползватели до съществуващите данни, посочващи географското местонахождение на публично достъпните точки за зареждане и зарядни точки за алтернативни горива. Достъпът на ползвателите до данни е гарантиран чрез: платформите „Bulcharge“ и „Eldive“, онлайн локаторът за зарядни станции за електромобили „Vsickotok.bg“ и информационната платформа „Fuelo.net“ за станциите, зареждащи втечнен нефтен газ и компресиран природен газ.

Bulcharge  е национална платформа за управление, мониторинг и контрол на зарядните станции за електрически превозни средства. Тя позволява бързо включване на неограничен брой и различен тип зарядни колони в Република България и осигурява лесна работа. Зареждането на електрическите превозни средства се извършва чрез предплатени абонаментни карти Bulcharge, чрез които се осъществява идентификацията на потребителя в платформата.

Линк към платформата: http://www.bulcharge.com/bg

Eldrive осигурява достъп до инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства на територията на Република България. Необходимо е потребителите да се регистрират в мобилното приложение „Eldrive“ и така получават достъп до неговото съдържание: данни за точното местоположение на зарядните станции, мощността, типа, брой точки на зареждане (конектори), свободен капацитет и информация относно цената на предоставяната услуга.

Линк към платформата: https://www.eldrive.eu/

Vsichkotok е онлайн локатор за зарядни станции за електрически превозни средства, който съдейства на потребителя да намери места за зареждане на този вид превозни средства в цялата страна с технически детайли, снимки и описания.

Линк към платформата: https://vsichkotok.bg/index/1-home.html

Онлайн платформата Fuelo предоставя информация за текущите цени на горивата, пътната обстановка, както и др. данни. Платформата наблюдава цените на най-широко използваните горива в Европа ежедневно. Също така предлага статистическа и графична история на цените на горивата за тригодишен период. Fuelo има уебсайт и приложения за Android и iOS, които показват най-близката станция, от която потребителите могат да заредят предпочитаното от тях гориво.

Линк към платформата: https://bg.fuelo.net/