Целта на ЕС е Европа да бъде най-свързаният континент до 2030 г.

Да бъдеш свързан е жизненоважна част от живота ни. Всички споделяме желанието да поддържаме контакт помежду си, независимо колко сме далеч един от друг. Това желание беше още по-силно по време на пандемията от COVID-19, тъй като много от нас бяха държани отделени от близките си дълго време.

Свързаността ни позволява да достигаме и да се свързваме с другите, независимо къде се намират по света. Тя поставя безброй възможности в ръцете ни: можем да четем най-новите новини, когато и където ни е удобно, да следваме онлайн класове, да учим умения и да търсим съвет от професори и професионалисти, независимо колко далеч са те. Можем да разглеждаме онлайн магазини, за да намерим най-удобните продукти и услуги, или да предлагаме наши собствени продукти на клиенти по целия свят.

Европейският съюз предприе действия в редица области за подобряване на свързаността. Това сложи край на таксите за роуминг, което ни позволи да вземем нашите мобилни абонаменти при пътуванията си в ЕС без допълнителни разходи. Инициативата WiFi4EU финансира създаването на безплатни Wi-Fi горещи точки в местните общности.

ЕС също така предоставя финансиране, разработва технически насоки и събира заедно експерти в подкрепа на публичните администрации и бизнеса, работещи за подобряване на покритието на мрежата и въвеждането на 5G мрежи в цяла Европа.

Действията, които вече са предприети на ниво ЕС, включват:

  • въвеждане на Европейския кодекс за електронни съобщения, който определя ясни правила, приложими в цяла Европа;
  • поддържане на безжични мрежи като 5G чрез политика за радиочестотния спектър;
  • спиране на таксите за роуминг в ЕС и ограничение на цените на комуникациите в рамките на ЕС;
  • водене на глобални дискусии за развитието и управлението на интернет.

Основната цел за свързаността в Цифровото десетилетие е всяко европейско домакинство да има достъп до високоскоростен интернет до 2025 г. и гигабитова свързаност до 2030 г.