Секторна сигурност

На 16 декември 2020 г. Европейската комисия и Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представиха нова стратегия на ЕС за киберсигурност

 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с Държавна агенция „Електронно управление“ ще бъде домакин на четвъртото издание на Регионалния форум по Кибер сигурност за Европа и ОНД – събитие, чийто организатор е Международният съюз по далекосъобщения (МСД). В периода 27 – 28 февруари 2020 г., престижното събитие, което ще се проведе в София, ще събере представители на политико определящите органи, законодателните институции, регулаторите, доставчиците на услуги, академичните среди, гражданското общество и Кибер-експерти от всички страни в Европа и ОНД.

При възникнали проблеми с киберсигурността в сектор „Транспорт“ можете да се обръщате към: NKOTransport@mtitc.government.bg

 

При възникнали проблеми с киберсигурността в сектор „Цифрова инфраструктура“ и за „Цифрови услуги“ можете да се обръщате към: NKODigitIfra@mtitc.government.bg

Организатори на Форума са Международният съюз по далекосъобщения (ITU )и Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност (ENISA) в тясно сътрудничество с МТИТС.  Във форума с презентации ще участват представители от редица европейски държавни и неправителствени организации, както и от Европейската комисия, НАТО и Световната банка.

За повече информация: http://www.itu.int/en/ITU-D/Regional-Presence/Europe/Pages/Events/2016/RCYBF/Regional-Cybersecurity-Forum.aspx.