Цифрови цели 2030

Да бъдеш свързан е жизненоважна част от живота ни. Всички споделяме желанието да поддържаме контакт помежду си, независимо колко сме далеч един от друг. Това желание беше още по-силно по време на пандемията от COVID-19, тъй като много от нас бяха държани отделени от близките си дълго време.

Комисията предложи Декларация относно цифровите права и принципи за цифрова трансформация, насочена към човека.

Съобщението на Комисията и текста на Декларацията относно европейските цифрови принципи ще намерите в приложение.

Публикувана е пътната карта и е стартирана обществената консултация за изготвяне на набора от европейски цифрови принципи.

Бъдещето на Европа се определя от успешните зелен и цифров преход. Пандемията от COVID-19 и нейното въздействие върху икономиката и обществото подчертаха ключовата роля на цифровите технологии за хората и бизнеса, като те са от решаващо значение за възстановяване от кризата, за да се гарантира, че всички и навсякъде ще могат да се възползват от цифрови възможности, за насърчаване на устойчивостта на ЕС и справяне с рисковете и зависимостите от трети държави, като също така повлияят за позиционирането на ЕС на световната сцена.