Европейското цифрово десетилетие: Комисията започва консултации и дискусии относно цифровите принципи на ЕС

Публикувана е пътната карта и е стартирана обществената консултация за изготвяне на набор от европейски цифрови принципи.

Консултацията, отворена до 2 септември 2021 г., има за цел да открие широк обществен дебат и да събере мнения от граждани, НПО и организации на гражданското общество, предприятия, регионални и местни власти и всички заинтересовани страни. Тези принципи ще ръководят ЕС и държавите членки при разработването на цифрови правила и разпоредби, които да осигурят ползите от цифровизацията за всички граждани. Резултатите от обществената консултация ще бъдат взети предвид при изготвянето на предложение от страна на Комисията за съвместна междуинституционална тържествена декларация относно цифровите принципи. 

Обществената консултация е стартирана в продължение на Съобщението за цифровото десетилетие от 9 март 2021 г. на ЕК относно формулирането на набор от принципи за насърчаване и отстояване на ценностите на ЕС в цифровото пространство.

„Справедлива и сигурна цифрова среда, която предлага възможности за всички. Това е нашият ангажимент. Цифровите принципи ще ръководят този европейски подход, ориентиран към човека, към цифровото и трябва да бъде ориентир за бъдещи действия във всички области. Ето защо искаме да чуем гражданите на ЕС."  - Маргрете Вестагер, изпълнителен заместник-председател на ЕК с ресор „Европа, подготвена за цифровата ера и конкуренцията“.

„Това е цифровото десетилетие на Европа и всеки трябва да бъде овластен да се възползва от цифровите решения за свързване, изследване, работа и осъществяване на  амбиции, както онлайн, така и офлайн. Искаме да изготвим заедно цифровите принципи, върху които ще се изгради устойчива цифрова икономика и общество." - Тиери Бретон, Еврокомисар за вътрешния пазар.

Консултацията относно Декларация за цифровите принципи – „Европейският път“ за цифровото общество е достъпна, след предварителна регистрация, на адрес:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021

и на български език:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigitalPrinciples2021?surveylanguage=bg#

Текстът на консултацията можете да намерите в приложение.