ИСПА

Програма ИСПА (Инструмент за структурни политики за присъединяване) е една от трите предприсъединителни финансови инструмента на Общността, в които страната ни е участвала.

Мярката е основана като част от Програма 2000 на Европейската общност и е имала за цел да подпомогне подготовката за присъединяване на страните-кандидатки за членство в ЕС в областта на икономическото и социално сътрудничество в секторите „транспорт" и „околна среда".