Вие сте тук

ИСПА

21.10.2009

Програма ИСПА (Инструмент за структурни политики за присъединяване) е една от трите предприсъединителни финансови инструмента на Общността, в които страната ни е участвала.

Мярката е основана като част от Програма 2000 на Европейската общност и е имала за цел да подпомогне подготовката за присъединяване на страните-кандидатки за членство в ЕС в областта на икономическото и социално сътрудничество в секторите „транспорт" и „околна среда".

Реконструкция и електрификация на ж.п. линията Пловдив-Свиленград-гръцка/турска граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч

Subscribe to ИСПА