Съобщение за непостъпили предложения и становища от обществените консултации по проект Наредба за изменение на Наредба № 41 от 27.06.2001 г. за достъп и използване на железопътната инфраструктура