Справка от обществено обсъждане, проведено в периода от 12 август 2022 г. до 12 септември 2022 г. по проекта на Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 295 на Министерския съвет от 20.01.2001 г. за определяне на групите пътници, ползващи право на безплатни и с намалени цени пътувания при превоз с железопътен транспорт, и за определяне размера на намалението