Справка с постъпилите в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията становища по Проект за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър